Munif Chatib

Munif Chatib

Direktur Silaturahim Islamic School

Rofiq Khalilullah

Rofiq Khalilullah

Tata Usaha (TU)

Ristia Yuni S.Hum

Ristia Yuni S.Hum

Wali Kelas

Retno Nurnaningsih, S.Ip

Retno Nurnaningsih, S.Ip

Guru Bahasa Inggris

Syarifah Hanum, S.Pd

Syarifah Hanum, S.Pd

Koordinator ABK dan Wali Kelas

Eliawati, S.Pd.I

Eliawati, S.Pd.I

Wali Kelas

Yeni Tri Wahyuningsih, S.Pd

Yeni Tri Wahyuningsih, S.Pd

Guru

Muhammad Puad Muchlis, S.Pd

Muhammad Puad Muchlis, S.Pd

Guru Komputer

Entin Suhesti, S.Pd.I

Entin Suhesti, S.Pd.I

Koordinator Kesiswaan dan Guru Kelas

Asep Mustofa, S.H

Asep Mustofa, S.H

Guru

Dewi Ayu Permatasari

Dewi Ayu Permatasari

Guru

Maesyaroh, S.Pd.I

Maesyaroh, S.Pd.I

Guru Kelas

Lailatul Fadilah, S.Pd

Lailatul Fadilah, S.Pd

Islamic Sctudies

M. Abdul Majid, S.Pd

M. Abdul Majid, S.Pd

Wali Kelas

Sri Hastuti, S.Sos.I

Sri Hastuti, S.Sos.I

Wali Kelas

Lailatul Fadilah, S.Pd

Lailatul Fadilah, S.Pd

Islamic Sctudies

Ristia Yuni S.Hum

Ristia Yuni S.Hum

Wali Kelas

Retno Nurnaningsih, S.Ip

Retno Nurnaningsih, S.Ip

Guru Bahasa Inggris

Eliawati, S.Pd.I

Eliawati, S.Pd.I

Wali Kelas

Yeni Tri Wahyuningsih, S.Pd

Yeni Tri Wahyuningsih, S.Pd

Guru

Muhammad Puad Muchlis, S.Pd

Muhammad Puad Muchlis, S.Pd

Guru Komputer

Asep Mustofa, S.H

Asep Mustofa, S.H

Guru

Dewi Ayu Permatasari

Dewi Ayu Permatasari

Guru

Maesyaroh, S.Pd.I

Maesyaroh, S.Pd.I

Guru Kelas

M. Abdul Majid, S.Pd

M. Abdul Majid, S.Pd

Wali Kelas

Sri Hastuti, S.Sos.I

Sri Hastuti, S.Sos.I

Wali Kelas

Syarifah Hanum, S.Pd

Syarifah Hanum, S.Pd

Koordinator ABK dan Wali Kelas

Entin Suhesti, S.Pd.I

Entin Suhesti, S.Pd.I

Koordinator Kesiswaan dan Guru Kelas

Rofiq Khalilullah

Rofiq Khalilullah

Tata Usaha (TU)

Munif Chatib

Munif Chatib

Direktur Silaturahim Islamic School