Istinbath Al Ahkam oleh Ahmad Zaki sd silaturahim cibubur
Istinbath Al Ahkam oleh Ahmad Zaki sd silaturahim cibubur

ISTINBATH AL AHKAM

Istinbath Al Ahkam artinya adalah menetapkan hukum perkataan atau perbuatan mukallaf dengan meletakkan kaidah hukum yang ditetapkan. Saat mempelajari Al Quran dan Hadist sering kali seseorang menjumpai ayat-ayat di dalam…

Continue ReadingISTINBATH AL AHKAM