lomba dongeng SD SILATURAHIM ISLAMIC SCHOOL
lomba dongeng SD SILATURAHIM ISLAMIC SCHOOL

LOMBA MENDONGENG

LOMBA MENDONGENG SD SILATURAHIM ISLAMIC SCHOOL Dongeng ialah sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya mempunyai sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng yaitu cerita yang dikarang…

Continue ReadingLOMBA MENDONGENG
Istinbath Al Ahkam oleh Ahmad Zaki sd silaturahim cibubur
Istinbath Al Ahkam oleh Ahmad Zaki sd silaturahim cibubur

ISTINBATH AL AHKAM

Istinbath Al Ahkam artinya adalah menetapkan hukum perkataan atau perbuatan mukallaf dengan meletakkan kaidah hukum yang ditetapkan. Saat mempelajari Al Quran dan Hadist sering kali seseorang menjumpai ayat-ayat di dalam…

Continue ReadingISTINBATH AL AHKAM